Videregående biavl

Livet i bigården - Videregående biavl

Videregående biavl er for de let øvede biavlere,- her afprøves nye tanker og idéer samtidig med at vi minder hinanden om hvad det egentlig var vi lærte i starten. Søren Knudsen og Lars Hansen koordinerer.


I 2022 regner vi med at råde over 4-6 af bigårdens stader, hvor vi kan træne teknikker og opøve færdigheder. Hvis der er mulighed - og interesse - for det, vil vi også se på andre driftsformer end med rammer i opstablingsstader.


Alle medlemmer kan være med, men det er en fordel at have mindst et års erfaring med biavl og håndtering af bier.