De følgende år

Bliv biavler - De følgende år

Nu er du biavler!

Du har nu måske fået dine egne bier, og har etableret en bigård med et eller flere stader. Den første honning skal høstes i juni, og der findes få ting, der er skønnere end at se den første gyldne honning flyde ud af slyngen eller pressen. Smag på den og nyd dette års helt specielle smag. Hvad har de mon trukket på i år?

Der er stadig meget at lære, og der vil være mange ting du ikke lige syntes du fik med fra 1. årskurset. Så er det jo rart, at der er ligesindede at mødes med hver tirsdag. Der er jo stadig bierne i skolebigården der skal passes, men nu kan du sammen med biavlere, der er mere erfarne end dig selv gå rundt og se til disse familier, og tage nye erfaringer med hjem. Eller få svar på spørgsmål du har om dine egne bier.

På møderne i skolebigården har du mulighed for at involvere dig i netop de emner i biavlen, der interesserer dig for tiden. Vi har hvert år to grupper som arbejder særligt med videregående biavl og dronningeavl. Når der er emner af fælles interesse, bliver der holdt korte fælles oplæg og angives anbefalinger om biens røgt og pleje.

I disse år er der større og større fokus på, at bier og andre insekter er vigtige og nødvendige medlemmer af vores fælles natur. Du har som biavler vist dig som en aktiv deltager i en del af indsatsen for bedre naturpleje. Om det var honningen, eller det var biologien, der trak, så er det vigtigt, at være opmærksom på, at dine bier er en del af en stor sammenhæng. Når dine bier er sunde, er din nabos bier også sunde. Via medlemskabet af biavlerforeningen, sikrer du dig opdateret information om de seneste udviklinger og den nyeste viden om biavl i netop Danmark.