År 2

Livet i bigården - Hvad så år 2?

IMG_3106_edited1
IMG_4682_edited1
IMG_4684_edited1

Du bliver ikke ladt i stikken efter det første års undervisning.


Dit almindelige medlemskontingent dækker, at du også i år 2 modtager undervisning. Blot ikke på skolebænken, men under kyndig vejledning. Hver tirsdag er der et program for arbejdet med bifamilierne i de stader, der er tildelt "videregående biavl".

Her kan du i praksis afprøve de teknikker, du lærte det første år. Har du allerede bier hjemme, er det en stor hjælp at se hvordan andre bifamilier opfører sig, og samtidig opøve dine praktiske færdigheder med erfarne avlere som vejledere.

På den måde kommer du til efterhånden at se og arbejde med alle aspekter af biavlen. Du kan læse mere om mulighederne i skolebigården HER.

Hvis du vil dygtiggøre dig indenfor specialer, kan du f.eks. se og deltage i dronnningeavlen som Martin Sørensen står for.

Du vil også kunne få hjælp til varroabehandlingen. Hvert år sørger vi for, at der omkring det sidste møde i skolebigården (sidst i august) bliver delt myresyre ud til de fremmødte. Ved et møde i december ses vi igen til lidt julehygge og oxalsyrebehandling af bierne i skolebigården, og du får oxalsyre med hjem til dit eget forbrug - fortrinsret for begyndere og let øvede med få stader.

Har du spørgsmål om din egen biavl, er der også altid nogen der vil give gode råd. Du er også meget velkommen til at komme med forslag til nye aktiviteter. Der er ofte en eller flere, der har lyst til at gå med.