Undervisning

Bliv biavler - Undervisning

Hvert år starter et hold begyndere med teoretisk undervisning 4 tirsdagsaftener

kl. 19-21 i begyndelsen af marts måned, og fortsætter hver tirsdag med praktisk undervisning indtil eller frem til midt august.


NB. Du kan melde dig til begynderkurset uden at være medlem af Danmarks Biavlerforening og lokalforeningen. Men hænger du på efter teoridelen og de tre første tirsdagsmøder i skolebigården, forventer vi, at du melder dig som medlem.


Prisen for kurset er 300 kr., som indbetales til foreningens bankkonto:

reg. 2276, kontonr. 0104 472 806.


Tilmelding er efter "først til mølle" princippet. Brug tilmeldingsformularen herunder.


NB! Din plads på kurset er først reserveret ved modtaget betaling.


Vi følger udviklingen i Covid-19, og undervisningen vil blive tilrettelagt, så alle henstillinger og regler, der gælder på kursustidspunktet vil blive overholdt. De optagne kursusdeltagere vil blive orienteret pr. mail, om de forhold, der gælder ved kursusstart.

 
 
 
 
 
 
 
Hermed tilmelder jeg mig begynderkursus i biavl hos Frederiksborg Biavlerforening, Hillerød
 
 

Kurset i 2021 er fyldt op! Men du er meget velkommen igen til 2022 kurset.

Tilmelding starter omkring august.

Begynderholdet i sæsonen 2021, starter d. 16. marts 2021, og fortsætter med teoretisk undervisning de tre følgende tirsdage.

Den teoretiske undervisning foregår i lokaler på Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, Teglværksvej 19, Hillerød, og forestås af erfarne biavlere med instruktørkurser fra Danmarks Biavlerforening.

Når du i begyndelsen af april kommer til den første praktiske del af kurset, får du sammen med andre fra holdet "ansvaret" for et eller flere stader i skolebigården. Dine undervisere giver anvisninger om de opgaver, der skal udføres, og der vil ofte være andre erfarne biavlere, der gerne kigger med og kan spørges til råds.

I slutningen af august holdes det sidste normale møde i skolebigården, og så er kurset slut. Undervejs har du så både prøvet at høste honning, sygdomsbehandle og fodre bierne.

Husk:

  • Er der 3 biavlere samlet om en problemstilling så er der 4 løsningsforslag - der alle er det bedste :-)
  • Bierne var her på Jorden før vi mennesker - så hvis vi ikke blander os, kan de nok alligevel klare en del!

Vi støttes af disse - du kan støtte dem

Du kunne stå her som sponsor!!!

- eller også kunne du stå her som sponsor.

Hvad sker der - og hvordan får du det at vide?


  • Hjemmesidens indhold vedrører foreningen og dens virke. Den redigeres af bestyrelsen.
  • Brug linket nedenfor til vores offentlige gruppe på Facebook. Der kan alle lægge indlæg og diskutere emner.
  • Brug linket nedenfor til vores konto på Instagram for at se og deltage i udveksling af billeder og korte tekster.
  • Brug mailkontoen nedenfor, hvis du vil skrive direkte til bestyrelsen.