Årets gang i foreningen

Foreningsliv - Årets gang

Vi starter bisæsonen midt marts med undervisning af det nye kuld biavlere, typisk ca 25 som først får teoriundervisning på Ålholmskolen, og siden som grupper passer knapt 10 stader i skolebigården gennem sæsonen til august.


Midt april har vi materieldag for alle, både nye og gamle medlemmer. Her starter vi så småt op med gennemgang og klargøring af udstyret i skolebigården, og første gang vejret tillader det på en tirsdag aften, går vi i bierne.


Hen over sommeren har vi en arbejdsdag hvor bygninger og udstyr får lidt maling og vedligehold, og vi har to slyngeaftener primo juni og primo august, hvor alle mand hjælper til, og derfor kan købe af høsten!


I efteråret har vi et par varroabehandlinger og fodring til indvintring. Kronen på værket er oxalsyrebehandling og glögg/æbleskiver primo december.


Generalforsamling holdes i oktober, - det er en god mulighed for at få indsigt og påvirke bestyrelsens retning og evt. foreningsgrundlaget.


Hen over vinteren sker der ikke så meget,  bestyrelsen planlægger lidt i baggrunden, og måske finder vi et par foredrag i foreningsregi eller hos en af vores gode naboforeninger.


Derhjemme kan de utålmodige bruge vinteraftener på at læse på bilektien, laves lidt forberedelse af udstyr og lægges store planer for den kommende sæson!