Vision

Hvem er vi? - Vision 

Foreningens almennyttige formål er at fremme biavlen og udbrede kendskabet til bier, biernes sygdomme og sygdommenes bekæmpelse. 


Kernen i vore aktiviteter er en arbejdende bestyrelse og en række ildsjæle, og samværet omkring bierne.


Gennem begynderkurser og fælles projekter i skolebigården hjælper vi hvert år nye biavlere i gang, og sikrer medlemmerne mulighed for at lære mere af hinanden i de følgende år.


Hvis du er nysgerrig efter at se lidt om foreningens grundlag og tilstand kan du også se vores dokumentarkiv her.


Allerbedst,- kom i sæsonen og besøg os en tirsdag i skolebigården!