Vision

Hvem er vi? - Vision 

Foreningens almennyttige formål er at fremme biavlen og udbrede kendskabet til bier, biernes sygdomme og sygdommenes bekæmpelse. Se vedtægterne her.


Kernen i vore aktiviteter er en arbejdende bestyrelse og en række ildsjæle, og samværet omkring bierne.


Gennem begynderkurser og fælles projekter i skolebigården hjælper vi hvert år nye biavlere i gang, og sikrer medlemmerne mulighed for at lære mere af hinanden i de følgende år.


Hvis du er nysgerrig efter at se lidt om foreningens grundlag og tilstand kan du også se referat af Generalforsamling oktober 2018, regnskab for 2018 og Budget for 2019.

I 2017 lavede vi en medlemssurvey, du kan se resultatet her.


Aller bedst,- kom og besøg os en tirsdag!

Vi støttes af disse - du kan støtte dem

Du kunne stå her som sponsor!!!

- eller også kunne du stå her som sponsor.

Hvad sker der - og hvordan får du det at vide?


  • Hjemmesidens indhold vedrører foreningen og dens virke. Den redigeres af bestyrelsen.
  • Brug linket nedenfor til vores offentlige gruppe på Facebook. Der kan alle lægge indlæg og diskutere emner.
  • Brug linket nedenfor til vores konto på Instagram for at se og deltage i udveksling af billeder og korte tekster.
  • Brug mailkontoen nedenfor, hvis du vil skrive direkte til bestyrelsen.