Dronningeavl

Livet i bigården - Dronningeavl

Hvert år samles en lille gruppe entusiaster og nye interesserede om at producere dronninger til vore bistader. Martin er koordinator og kontaktperson.


Vi omlarver fra egne stader, og med hjælp fra 4-6 stærke bifamilier bliver der dannet dronningeceller som klækkes og befrugtes i vore ca 20 parringsstader.

På gode år lykkes det at forsyne skolebigården, og at lave dronninger til småfamilier til årets kursister.


Alle medlemmer kan være med, men det er en fordel at have nogle års erfaring med biavl og håndtering af bier.