Bistadets årshjul

Hjælp og resourcer - Bistadets årshjul

Livet i bistadet og behovet for biavlerens indgriben er forholdsvist forudsigeligt. Årets vejr og bifamiliens sundhed og størrelse kan dog skubbe en hel del til tidsplanen! Kunsten at være en dygtig biavler handler egentlig mest om at forstå, huske og reagere klogt på dette.


Diagrammet til venstre giver de mest overordnede begivenheder på et år, de grønne kasser udgør vores "sæson" som biavlere, hvor der er mest fokus på bierne. Det er selvfølgelig afspejlet i vores foreningskalender.


Der sker også mange andre ting hos bierne og der er begivenheder som kan være vigtige eller bare spændende at følge. Der er lavet en lang række beskrivelser, lister og huskelister som man kan have glæde af at følge......se her.