Vision

Hvem er vi? - Vision 

Foreningens almennyttige formål er at fremme biavlen og udbrede kendskabet til bier, biernes sygdomme og sygdommenes bekæmpelse. Se vedtægterne her.


Kernen i vore aktiviteter er en arbejdende bestyrelse og en række ildsjæle, og samværet omkring bierne.


Gennem begynderkurser og fælles projekter i skolebigården hjælper vi hvert år nye biavlere i gang, og sikrer medlemmerne mulighed for at lære mere af hinanden i de følgende år.


Hvis du er nysgerrig efter at se lidt om foreningens grundlag og tilstand kan du også se referat af Generalforsamling oktober 2018, regnskab for 2018 og Budget for 2019.

I 2017 lavede vi en medlemssurvey, du kan se resultatet her.


Aller bedst,- kom og besøg os en tirsdag!