Aktiviteter

 

 

Mvh Bestyrelsen

FBH aktivitetskalender

Her er en oversigt over planlagte aktiviteter i foreningen, eller foredrag mv. i vore naboforeninger eller DBF. For planlagte biaften-aktiviteter i begynderundervisning, videregående biavl eller dronningeavl henvises til den relevante hjemmeside/ansvarlige uderviser. Nedenfor finder du en historik-liste.

 

 

Mandag 24. september - Bestyrelsesmøde

kl 19 hos ?

 

Onsdag 10. oktober - Generalforsamling

kl 19, tid sted og agenda følger

 

Tirsdag 23. oktober - Konstituerende bestyrelsesmøde

kl 19 hos ?

 

Lørdag 10. november- Vinterforedrag med NBV og KVBB

med Carl-Johan Junge fra Læsø ("den brune bi") og Yoko Dupont fra Aarhus Universitet ("vilde bier, føderessourcer og pesticider") - mere info følger

 

Lørdag 8 december - Æbleskiver og oxalsyre behandling

kl 10 i skolebigården, nærmere info følger

 

 

 

2019

 

Tirsdage marts - april, 4stk

kl 19 Begynderundervisning på Ålholm skolen

 

Tirsdage medio april - medio august

Biaften kl 19 i skolebigården

 

 

 

 

Historik - tidligere aktiviteter

 

Tirsdag 14 august - vinterfodring og afslutning af kursus

kl 19 i skolebigården

 

Tirsdag 7 august - Varroabehandling med myresyre

kl 19 - i skolebigården, udlevering af myresyre

 

31 juli - anden slyngning AFLYST. Alm biaften fra kl 18:00

kl 18 i skolebigården. Rykket aht. forsommerens hurtige gang...

 

Onsdag 25. juli - Bestyrelsesmøde

kl 19 i klubhuset

 

10 juli - Varroa kursus

(del af alm biaften i skolebigården)

 

Tirsdag 3 juli - biaften

almindelig birøgt. Tilse de nye dronninger vi har tilsat,

Flytte honning og gamle tavler opad,

tage tilløb til slyngning om 4 uger...

 

Lørdag 16. juni - Arbejdsdag i skolebigården m. fællesspisning

starter kl 10, oprydning og trimning i skolebigård og klubhus. Bestyrelsen sørger for grej, men tag gerne et favoritværktøj med ;-) Der serveres en grillfrokost efter endt tjans. Vi regner med at være færdige inden 14.

 

Tirsdag 12. juni - alm biaften - første slyngning aflyst!

De små har ikke været voldsomt flittige i år....

 

Tirsdag 5. juni

Aktivitet: gå gennem bierne - forberede for honninghøst hvor muligt, evt. foderfratagning. Se dronning, æg, yngel og vurdere bistyrke, tømme dronerammer.

Evt. fange droner for træning i dronningemærkning.

 

Tirsdag 24. april - første ordinære biaften i skolebigården

kl 19 - for alle medlemmer,- nye som garvede. forhåbentlig er vejret til at gå i bierne.

Aktivitet: rense stadebunde, vurdere bistyrke ovenfra, evt. supplere med foder eller plads. Nye stadekort i alle stader.

 

Tirsdag 17. april - Materielaften og bestyrelsesmøde

kl 18 - bestyrelsesmøde kort før sæsonstart.

kl 19 - Begynderkursisterne samles i klubhuset og klargør materiellet

 

Lørdag 14. april - Generalforsamling DBF

Se mere på DBF's hjemmeside. Har du forslag som du ønsker fremsat? Kontakt formanden.

 

Torsdag 12. april - Vinterforedrag med Poul Larsen

Kl 19 i Aula'en på Byskolen Hillerød - Tilmelding nødvendig! skriv til formanden.

Vi har lavet et fællesarrangement med de øvrige Nordsjællandske foreninger. Poul Larsen fortæller for alle om dronningeproduktion i bigården. Arrangementet opfølges af et møde i juni.

 

Onsdag 11. april - Bestyrelsesmøde

planlægning af forårets opstart

 

Tirsdag 20+27 marts, og 3+10 april - Begynderundervisning

kl 19 - Ålholmskolen lokale #3 - Tilmelding nødvendig!

 

Lørdag 24. Februar - Oxalsyre og foderpakker?

kl 10 - Bestyrelse mfl. tilser skolebigården

 

Mandag 19. februar - Bestyrelsesmøde

kl 19 hos Søren. Se agenda under bestyrelse, og kontakt et bestyrelsesmedlem hvis du har noget på hjertet eller vil bidrage til nævnte opgaver!

 

Søndag 4. februar - Beskæring i skolebigården

kl 10 - bestyrelsen slår til

 

Torsdag 5. oktober - Generalforsamling 2017

Foreningen har afholdt ordinær generalforsamling d. 5/10/17. Der var ikke indkommet forslag ud over den faste dagsorden iht. vedtægterne.

 

Referatet kan læses her, fremlagt og vedtaget regnskab for 2017 ses her, og budget for 2017-18 ses her.

 

Besøg gerne vores Facebook gruppe (åben for alle).

Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

r