Medlemsskab

Bliv medlem


Frederiksborg Biavlerforening Hillerød er en af 80 lokalforeninger under Danmarks Biavlerforening.

I vores forening har vi besluttet at det er obligatorisk at være medlem af Danmarks Biavlerforening samtidig med at man er medlem af vores egen forening.Kontingentet til Danmarks Biavlerforening (DBF) er 810 kr. for 2017.

Dette indkluderer medlemskab af Frederiksborg Biavlerforening Hillerød (FBH).


Du kan indmelde dig i DBF (og hermed også FBH) via "Bishoppen" på DBF´s hjemmeside www.biavl.dk


Som medlem af DBF opnår du:

 • Medlemsbladet Tidsskrift for Biavl - 32 sider aktuelt om biavl, annoncer og møder - 12 gange årligt.
 • Temahæfter med forskellige emner indenfor biavl.
 • Adgang til biavlskurser.
 • Lærerigt samvær i din lokalforening og kontakt med andre med interesse for bier.
 • Ret til at anvende Danmarks Biavlerforenings etikette på din honning. Borger for kvalitet.
 • Dine bier er ansvarsforsikret for op til 1 mill. kr.
 • Konsulentbistand - gratis telefonrådgivning
 • Danmarks Biavlerforening arbejder på at skabe gode muligheder for biavl i Danmark.
 • Danmarks Biavlerforening varetager medlemmernes politiske og faglige interesser.
 • Dit kontingent er med til at sikre det faglige arbejde i Danmarks Biavlerforening. 


Ud over dette opnår du som medlem af FBH fordele som:

 • Adgang til klubbens bigård og medlemsaftener, herunder muligeheden for at være med i den praktiske undervisning der foregår i løbet af sommeren, feks. Begynderkurset - se også siden Undervisning.
 • Der er også noget at hente for de mere erfarne, som kan har mulighed for at deltage i Videregående biavl, eller Dronningeavl.
 • Mulighed for at leje klubbens honningslynge fordelagtigt
 • Og måske det vigtigste: at møde nye og gamle biavlere som man kan udveksle erfaringer med!
Frederiksborg Biavlerforening Hillerød


r