Bestyrelsen

Næste Bestyrelsesmøde - 25 Juli

 

agenda - kontakt et bestyrelsesmedlem hvis du har noget på hjertet eller har mod på at hjælpe med et af punkterne. Enkelte er markeret "frivillige?" hvor vi især har brug for hjælp, andre er markeret "fortrolige" hvor emnet ikke oplyses udenfor bestyrelsen.

 

UDKAST:

Godk. agenda

Godk. referat fra sidst

Lektier/actions fra sidste møde,- er det gjort?

Begynderundervisning - status

Videregående biavl - status

Dronningeavl - status

Kommunen -brugeraftale

Budgetstatus

Skurvognen til materiel

Sensommerslyngning

Kalenderlægning efterår 2018 - tanker om vinterforedrag

Eventuelt

Næste møde

Bestyrelsens arbejde

herunder finder du kontaktoplysninger på bestyrelsen, næste/seneste agenda for bestyrelsesmøder og lignende information

Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

r