Bestyrelsen

Næste Bestyrelsesmøde - 24 September

 

agenda - kontakt et bestyrelsesmedlem hvis du har noget på hjertet eller har mod på at hjælpe med et af punkterne. Enkelte er markeret "frivillige?" hvor vi især har brug for hjælp, andre er markeret "fortrolige" hvor emnet ikke oplyses udenfor bestyrelsen.

 

UDKAST:

Godk. agenda

Godk. referat fra sidst

Lektier/actions fra sidste møde,- er det gjort?

Dronningeavl - status (fra sidste møde)

Skurvognsplaner - status

Planlægning af Generalforsamling

Eventuelt

Næste møde

Bestyrelsens arbejde

herunder finder du kontaktoplysninger på bestyrelsen, næste/seneste agenda for bestyrelsesmøder og lignende information

Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

r