Bestyrelsen

Seneste Bestyrelsesmøde - 19 Februar

 

agenda - kontakt et bestyrelsesmedlem hvis du har noget på hjertet eller har mod på at hjælpe med et af punkterne. Enkelte er markeret "frivillige?" hvor vi især har brug for hjælp, andre er markeret "fortrolige" hvor emnet ikke oplyses udenfor bestyrelsen.

 

Godk. agenda

Godk. referat fra sidst

Lektier/actions fra sidste møde,- er det gjort?

Arbejdsdeling - ændringer?

Kalenderlægning 2018

Begynderundervisning - status

Videregående biavl - status

Dronningeavl - status

Informationer - giver vi nok?

Opslag i klubhuset - udkast

Materieloverblik - hvad mangler vi?

Køb af honningpresse

Medlemsstatus og sponsorer

Fastholdelse af medlemmer - Survey svar

Kommunen - nye naboer, brugeraftale, børneattester, aktivitetstilskud

Skoleklasser mv i 2018 - i og udenfor skoletiden. "frivillige?"

Udstillingsstade -pasning

DBF generalforsamling 14.april

Eventuelt

Næste møde

Bestyrelsens arbejde

herunder finder du kontaktoplysninger på bestyrelsen, næste/seneste agenda for bestyrelsesmøder og lignende information

Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

r