Hjem

Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

 

Vi er en frivillig forening med ca 140 medlemmer fra et stort opland omkring Hillerød, som dyrker vores fælles interesse for bier og biavl. Det gør vi blandt andet hver tirsdag aften i sæsonen i foreningens skolebigård der omfatter godt 20 stader.

Foreningens formål er at fremme biavlen og udbrede alment kendskab til bier, biernes sygdomme og sygdommenes bekæmpelse.

Kernen i vore aktiviteter er en arbejdende bestyrelse og en række ildsjæle, og samværet omkring bierne.

Gennem begynderkurser og fælles projekter i skolebigården hjælper vi hvert år nye biavlere i gang, og sikrer medlemmerne mulighed for at lære mere af hinanden i de følgende år.

Kursus i biavl 2019 - få ledige pladser!

 

Vi har igen i år kursus for nye biavlere, der er enkelte afbud så du kan nå det endnu :-)

Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

r